Υποστήριξη
[email protected]
Τηλ: +30 210 300 9799
Πωλήσεις
[email protected]
Τηλ: +30 210 300 9799

Όροι Χρήσης

Reprice

Επικοινωνήσετε μαζί μας από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 06.00 μ.μ

+30 210 300 9799  |  [email protected]

Ενημερώθηκε: 02 Φεβρουαρίου 2022. 
 
1. Συμφωνία


Στην παρούσα σελίδα καθορίζονται οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας και της εφαρμογής reprice της ATOMIC IKE και των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

​Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΑTOMIC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Ξενοφώντος 120, Τ.Κ. 17456, Ελλάδα, με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 151325001000 και ΑΦΜ 801186594, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα «www.reprice.gr» (η «Ιστοσελίδα») και «app.reprice.com» (η «εφαρμογή»). 

​Οι παρόντες όροι πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά, καθώς επηρεάζουν τα νομικά δικαιώματα των μερών, μεταξύ άλλων πραγμάτων, και της ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ  ATOMIC IKE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REPRICE

Αυτοί οι Όροι Χρήσης της  εφαρμογής και των υπηρεσιών της ΑΤΟΜΙC IKE και όλες οι πολιτικές και τα έγγραφα που ενσωματώνονται ρητά στο παρούσα σελίδα και τις σελίδες της εφαρμογής και της ιστοσελίδας (συλλογικά, αυτοί οι “Όροι”) διέπουν την πρόσβαση ή τη χρήση, τη λήψη, την εγκατάσταση, την έναρξη ή τη διαχείριση (συλλογικά, “Χρήση”)  της εφαρμογής και των υπηρεσιών της reprice από εσάς και εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή επιχείρησης, ή άλλης νομικής οντότητας ή φυσικού προσώπου (συλλογικά,”Εσείς”, “Εσάς” ή “Το δικό σας”). Πρόκειται για μια νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ Εσάς και της ΑΤΟΜΙC IKE. (“Atomic”, “Atomic ΙΚΕ” ή “reprice”), μιας εταιρείας με έδρα την Ελλάδα που βρίσκεται στη διεύθυνση Ξενοφώντος 120, Καλλιθέα Αθήνα, για τη χρήση των υπηρεσιών και της εφαρμογή της.

Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή, συμφωνείτε και αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και, εάν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιασδήποτε νομικής ή φυσικής οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε στην ATOMIC ΙΚΕ, ότι έχετε την πλήρη δικαιοδοσία  να δεσμευτείτε ως ή εκ μέρους μιας νομικής ή φυσικής οντότητα στους παρόντες Όρους. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΔΟΣΊΑ Ή ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΝ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΛΗΨΗΣ,  Ή ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΥΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ Ή ΦΥΣΙΚΗ ΟΝΤΟΝΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ATOMIC IKE. 


 
2. Η Εφαρμογή

Η εφαρμογή παρέχεται ως έχει και με τη υποστήριξη καλής λειτουργίας στον βαθμό που η ATOMIC IKE μπορεί να το κάνει μόνο από δικούς της πόρους χωρίς να μπορεί να δεσμεύεται ή να εγγυάται για το πως ανταποκρίνονται τα συνεργαζόμενα μέρη της λύσης από τρίτες εταιρίες παροχής υπηρεσιών πχ. server hosting («Συνεργάτες») – και δε θα έχει καμία υποχρέωση – σχετικά με οποιαδήποτε διαθεσιμότητα / μη διαθεσιμότητα, χρόνο λειτουργίας / διακοπή λειτουργίας, απόδοση, αξιοπιστία, λειτουργικότητα, χαρακτηριστικά ή άλλα λειτουργία / λειτουργία της εφαρμογής  (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε διασύνδεσης  ή άλλου χαρακτηριστικού της εφαρμογής που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με οποιαδήποτε προσφορά τρίτων εταιριών («Διασύνδεση»). 


Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι (α) η εφαρμογή δε θα είναι αδιάλειπτη, χωρίς σφάλματα ή διαθέσιμη στο 100% του χρόνου, (β) το περιεχόμενο σας μπορεί να μεταδοθεί, να μοιραστεί, νακοινοποιηθεί, να καταγραφεί, να ληφθεί ή / και να αποθηκευτεί μέσω της Εφαρμογής και άλλοι χρήστες ή συμμετέχοντες στις συναντήσεις σας μπορούν να εξάγουν, να αποθηκεύουν, να αποθηκεύουν, να καταγράφουν ή να αντιγράφουν τέτοιο περιεχόμενο από ή για λογαριασμό σας ή άλλων χρηστών με διάφορους τρόπους (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό μέσω ενσωματώσεων τρίτων ή τοπικής ή εξωτερικής λήψης), (γ) η Εφαρμογή δεν προορίζεται και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εφεδρική ή μακροπρόθεσμη αποθήκευση δεδομένων και (δ) η ATOMIC IKE δε θα είναι υπεύθυνη για τέτοιο εξαγόμενο περιεχόμενο ή απώλεια τέτοιου αποθηκευμένου περιεχόμενο. Η χρήση εφαρμογών για κινητές συσκευές μπορεί να χρησιμοποιεί υποκείμενες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ή / και δεδομένων τρίτων και επομένως μπορεί να χρησιμοποιεί μονάδες που έχουν παραχωρηθεί από αυτές τις υπηρεσίες ή / και να έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση ή άλλες χρεώσεις που σχετίζονται με τέτοιες υπηρεσίες τρίτων.


H ATOMIC IKE  μπορεί – κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση, και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη απέναντί ​​σας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος – να αναστείλει, να τερματίσει, να περιορίσει, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να υποβαθμίσει ή / και να ενημερώσει την Εφαρμογή (εν όλω ή εν μέρει), συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε χαρακτηριστικού, λειτουργικότητας, Ενσωμάτωσης ή συνιστώσας αυτού.


Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ Η’ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΈΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ Ή ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (π.χ. αριθμοί 100 ή 112). Η ATOMIC IKE  δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, ζημιές ή ζημίες που προκύπτουν από αυτόν τον περιορισμό.
 

3. Χρήση της Εφαρμογής

Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της χωράς κατοικίας σας και της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης όλων των απαιτούμενων αδειών, δικαιωμάτων, εξουσιοδοτήσεων και / ή συγκατάθεσης χρήσης. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό για οποιοδήποτε και για όλο το περιεχόμενο που μεταδίδεται, μοιράζεται, επικοινωνείτε, καταγράφεται, λαμβάνεται ή / και αποθηκεύεται σε ή μέσω της Εφαρμογής από Εσάς (“Το Περιεχόμενό σας”). Στον βαθμό που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε εφαρμογές λογισμικού που παρέχονται από το ATOMIC IKE σε σχέση με την Εφαρμογή και τις υπηρεσίες της ATOMIC IKE, συμφωνείτε ότι θα εγκαταστήσετε αμέσως όλες τις αναβαθμίσεις, διορθώσεις σφαλμάτων, ενημερώσεις κώδικα και άλλες διορθώσεις σχετικά με την Εφαρμογή που διατίθενται έως ATOMIC IKE.


Συμφωνείτε να μην:

Προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη που εύλογα θα αναμενόταν (i) να διαταράξει ή να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα ή την ασφάλεια της Εφαρμογής και του χρήστη (-ων)  ή την παραβίαση του απόρρητου οποιουδήποτε άλλου χρήστη (-ων) της Εφαρμογής ή (ii) να προκαλέσει ηθική και υλική ζημιά στην Εφαρμογή, στην ΑΤΟΜΙC ΙΚΕ ή σε άλλους χρήστες της Εφαρμογής.


να μην χρησιμοποιήστε την Εφαρμογή:
 

  • για οποιονδήποτε δόλιο, εγκληματικό, δυσφημιστικό, παρενοχλητικό ή βασανιστικό σκοπό ή για να συμμετάσχετε ή να προωθήσετε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
  • για να παραβιάσει, ή να αντιγράψει πνευματική ιδιοκτησία, ιδιωτικό απόρρητο ή άλλα δικαιώματα ή να καταστραφεί η ιδιοκτησία οποιουδήποτε τρίτου μέρους
  • για να μεταδίδετε, να διανέμετε ή να αποθηκεύετε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, time bombs, Trojan horses, worms, malware, spyware, κακόβουλο λογισμικό, λογισμικό υποκλοπής spyware ή παρόμοια προγράμματα ή υλικά.
  • για τη μετάδοση παραπλανητικών ή ανακριβών πληροφοριών αναγνώρισης καλούντος με την πρόθεση να εξαπατήσει, να προκαλέσει βλάβη ή να λάβει λανθασμένα οτιδήποτε χρήσιμο. Η μετάδοση ή μετάδοση ανεπιθύμητων, ή “ανεπιθύμητης αλληλογραφίας” ή “ανεπιθύμητης αλληλογραφίας”, διαφημιστικού ή διαφημιστικού υλικού ή μηνυμάτων μέσω προεγγεγραμμένων φωνητικών μηνυμάτων, SMS, τηλεομοιοτυπίας ή άλλων μέσων, κατά παράβαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων ή κανονισμών.
  • για τη μετάδοση, διανομή, προβολή, αποθήκευση ή κοινή χρήση ακατάλληλου ή άσεμνου περιεχομένου ή υλικού (που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, γυμνό, κτηνοβασία, πορνογραφία, προσβλητική γλώσσα, βία ή  εγκληματική δραστηριότητα).
  • για απόπειρα παραβίασης ή απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην Εφαρμογή  ή σε οποιοδήποτε δίκτυο, περιβάλλον ή σύστημα της ΑΤΟΜΙC IKE  ή σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Εφαρμογής.
  • για να αφαιρέσετε, να αποκρύψετε, να τροποποιήσετε ή να τροποποιήσετε τυχόν επωνυμίες, λογότυπα ή / και νομικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην ή μαζί με την Εφαρμογή. 
  • για να ενσωματώσετε την Εφαρμογή σε άλλη υπηρεσία, προϊόν ή εφαρμογή για τρίτους χρήστες ή παρέχετε άλλως ή καθιστά διαθέσιμη σε χρήστες τρίτων για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς τη γραπτή άδεια της ΑΤΟΜΙC IKE.

Σε συνδυασμό με ή αμέσως μετά τη χρήση της εφαρμογής, η ΑΤΟΜΙC IKE ενδέχεται να παρουσιάσει στους χρήστες πληροφορίες ή διαφημίσεις σχετικά με ή τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές της ΑΤΟΜΙC IKE και των συνεργατών της. Η χρήση της Εφαρμογής δε σας παρέχει ιδιοκτησία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Εφαρμογής ή οποιουδήποτε περιεχομένου της ΑΤΟΜΙC IKE ή τρίτου μέρους στο οποίο έχετε πρόσβαση. Δεν επιτρέπεται η χρήση περιεχομένου της ATOMIC IKE ή τρίτου μέρους από την Εφαρμογή, εκτός εάν λάβετε άδεια από τον κάτοχό της ή επιτρέπεται διαφορετικά από το νόμο. Εκτός από την εμφάνιση της επωνυμίας που περιέχεται στην Εφαρμογή, αυτοί οι Όροι δεν σας παρέχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε επωνυμία ή λογότυπα που χρησιμοποιούνται στην Εφαρμογή ή που ανήκουν διαφορετικά στην ATOMIC IKE.


Μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ανά πάσα στιγμή. Η ATOMIC IKE  μπορεί – κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση, και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη απέναντί ​​σας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος – να αναστείλει, να τροποποιήσει ή να σταματήσει να παρέχει την Εφαρμογή σε Εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος για οποιοδήποτε ή κανένα λόγο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, εάν δεν συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους ή εάν ερευνούμε ύποπτα παραπτώματα.


4. Το περιεχόμενό

Διατηρείτε την κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχετε ως περιεχόμενό σας. Όταν μεταδίδετε, καταγράφετε, λαμβάνετε ή / και αποθηκεύετε περιεχόμενο σε ή μέσω της Εφαρμογής, δίνετε στην ATOMIC IKE (και σε όσους συνεργαζόμαστε) μια παγκόσμια άδεια χρήσης, φιλοξενίας, αποθήκευσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγου υλικού (όπως αυτά που προκύπτουν από μεταφράσεις, προσαρμογές ή άλλες αλλαγές που κάνουμε έτσι ώστε το περιεχόμενό σας να λειτουργεί καλύτερα με την Εφαρμογή), να επικοινωνούν, να δημοσιεύουν δημόσια, να μοιράζουν δημόσια και να διανέμουν τέτοιο περιεχόμενο αποκλειστικά για τον σκοπό της λειτουργίας και της παρουσίασης της Εφαρμογής και για κανέναν άλλο σκοπό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να μας παραχωρήσετε αυτήν την άδεια για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλετε μέσω της Εφαρμογής.


Εάν υποβάλετε ένα όνομα ή μια φωτογραφία για να συσχετιστείτε με τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς, ενδέχεται να εμφανίσουμε το όνομα και τη φωτογραφία σας σε συνδυασμό με τη χρήση σας. Θα σεβαστούμε τις επιλογές που κάνετε για να περιορίσετε την κοινή χρήση ή την ορατότητα του ονόματος και / ή της φωτογραφίας σας στις ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να ορίσετε τις ρυθμίσεις σας έτσι ώστε το όνομα και η φωτογραφία σας να μην εμφανίζονται.


Εάν υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις σχετικά με την Εφαρμογή, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας ή τις προτάσεις σας χωρίς υποχρέωση προς εσάς.
 

5. Απόρρητο

Η πολιτική απορρήτου της Εφαρμογής εξηγεί πώς αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και προστατεύουμε το απόρρητο σας όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή, συμφωνείτε ότι η ATOMIC IKE  μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του.


6. Λήψη εφαρμογές λογισμικού 

Όταν η Εφαρμογή απαιτεί ή περιλαμβάνει εφαρμογές λογισμικού με δυνατότητα λήψης και εγκατάστασης σε διάφορες συσκευές σας, αυτό το λογισμικό ενδέχεται να ενημερώνεται αυτόματα στη συσκευή σας όταν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση ή δυνατότητα. H ATOMIC IKE  σάς παρέχει μια προσωπική, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης και μη αποκλειστική άδεια χρήσης οποιασδήποτε εφαρμογής λογισμικού που σας παρέχεται απο την ATOMIC IKE  ως μέρος της Εφαρμογής. Αυτή η άδεια έχει μοναδικό σκοπό να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή όπως παρέχεται από την ATOMIC IKE, με τον τρόπο που επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους.


7. Τρίτοι Πάροχοι και Διασυνδέσεις

Η σχέση σας με τρίτους παρόχους  που λειτουργούν ή χρησιμοποιούνται με την Εφαρμογή (π.χ. εφαρμογές τρίτων για τις οποίες είναι διαθέσιμη μια διασύνδεση) διέπεται σε κάθε περίπτωση από αυτή τη συμφωνία και τους Όρους και έχει την απόλυτη αποδοχή σας στον τρόπο λειτουργίας τους ως προς τη χρήση σας στην Εφαρμογή.  H ΑΤΟΜΙC ΙΚΕ  δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τρίτο πάροχο που διασυνδέεται με την Εφαρμογή, για τυχόν δυσλειτουργίες ή τυχόν παραλείψεις του σε σχέση με τον τρόπο διασύνδεσης του που μπορούν να επηρεάζουν την Εφαρμογή. 


8. Εγγυήσεις και Αποποιήσεις

Αποδέχεστε ότι είστε νόμιμης ηλικίας και διαφορετικά είστε πλήρως ικανοί και αρμόδιοι να συνάψετε αυτούς τους Όρους και να συμμορφωθείτε με αυτούς τους Όρους. Παρόλο που δεν μπορούμε να ελέγξουμε απολύτως εάν οι ανήλικοι αποκτούν μην εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Εφαρμογή, η πρόσβαση μπορεί να τερματιστεί χωρίς προειδοποίηση εάν πιστεύουμε ότι είστε ανήλικοι ή άλλως ακατάλληλοι.


Η ATOMIC IKE  παρέχει την Εφαρμογή  ακολουθώντας το νομούς και τους κανόνες που διέπουν την Ελλάδα  και ελπίζουμε να σας αρέσει να τη χρησιμοποιείτε. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν υποσχόμαστε σχετικά με την Εφαρμογή.
 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΟΥΤΕ Η ΑΤΟΜΙC ΙΚΕ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ, ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ  Ή ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 100% ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ Ή ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, Η ΑΤΟΜΙC ΙΚΕ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΆΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑ. 
 

9. Ευθύνη για την Εφαρμογή

Η ΑΤΟΜΙC ΙΚΕ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΣΟΔΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΣΤO ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙC ΙΚΕ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΜΗΝΙΑΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΕΛΑΤΗ. 


10. Χρήσης της Εφαρμογής από επιχειρήσεις 

Εάν η υπηρεσία χρησιμοποιείται για λογαριασμό μιας επιχείρησης, αυτή η επιχείρηση αποδέχεται  στο σύνολο της, των υπευθύνων διαχειριστών, μετοχών και όλων των άμεσων εμπλεκομένων με ή χωρίς επιχειρηματικά ή οικονομικά συμφερόντα, όλους του Όρους Χρήσης όπως περιγράφονται. Αναγνωρίζουν τη μη ευθύνη  ή την απαίτηση της όποιας μορφής αποζημίωσης από την ΑΤOMIC IKE, τους συνεργάτες της και τους εργαζόμενους της, καθώς  από οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή ή ενέργεια που προκύπτει από ή σχετίζονται με Χρήση της Εφαρμογής ή παραβίαση αυτών των Όρων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης εξόδων που προκύπτουν από αξιώσεις, απώλειες, ζημιές, αγωγές, αποφάσεις, δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων.


11. Αλλαγές και αλλά

Μπορούμε να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε, να αντικαταστήσουμε ή να ενημερώσουμε αυτούς τους Όρους ή με τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για την Εφαρμογή ανά πάσα στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο, ενημερώνοντας την ιστοσελίδα στην οποία βρίσκονται αυτοί οι Όροι ή να σας ειδοποιούμε με άλλο τρόπο. Θα πρέπει να εξετάζετε αυτούς τους Όρους τακτικά. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, αλλαγή, τροποποίηση, αντικατάσταση ή ενημέρωση θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της εν λόγω ενημέρωσης στην ισχύουσα ιστοσελίδα (ή κατά την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης, όπου η εν λόγω ειδοποίηση χρησιμοποιείται από την ΑTOMIC IKE  αντί αυτής της ενημέρωσης), ή σε μια τέτοια μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται από την ATOMIC IKE. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους για την Εφαρμογή, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της Εφαρμογή.


Εάν δε συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και δεν προβούμε άμεσα σε ενέργειες, αυτό δε σημαίνει ότι παραιτούμαστε από τυχόν δικαιώματα που ενδέχεται να έχουμε (όπως η ανάληψη δράσης στο μέλλον).


Εάν αποδειχθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν είναι εκτελεστέος, αυτό δεν θα επηρεάσει άλλους όρους. Οι νόμοι της Ελλάδας, θα ισχύουν για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους ή την Εφαρμογή. Σε περίπτωση νομικής προσφυγής, υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια και οι νόμοι της Ελλάδας και εσείς και η ATOMIC IKE, συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων.